احراز هویت

این اطلاعات صرفا جهت اعتبار سنجی و دریافت راه های ارتباطی با شما می باشد و تمامی اطلاعات نزد همراه آخر محفوظ می ماند.
نام و نام خانوادگی
شهری که سنگ مزار باید در آنجا نصب شود

شماره ای را وارد کنید که در دسترس است و می توانیم با آن تماس بگیریم

کدملی صاحب دسته چک

حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
آپلود یک برگ از دسته چک (تصویر از برگه چک خالی و نوشته نشده منطبق با کد ملی اعلام شده باشد)

حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
تصویر قسمت جلوی کارت ملی در این قسمت وارد شود